Charakterystyka rozwoju dziecka 6 letniego

CHARAKTERYSTYKA DZIECKA SZEŚCIO  LETNIEGO

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

·         rosną stopy i powoli zanika płaskostopie (kości stóp wysklepiają się),

·         wydłużają się i twardnieją kości kończyn,

·         rosną zęby stałe,

·         zmieniają się proporcje ciała,

·         powoli kształtuje się większa odporność na zmęczenie związane z dłuższym przebywaniem w jednej pozycji,

·         rozpoczyna się pierwszy etap kostnienia nadgarstka (część chrząstek zamienia się w kości)

·         ruchy dłoni stają się bardziej odporne na męczenie;

·         poprawia się płynność i szybkość ruchów rąk

·         dziecko łatwiej uczy się pisania w linijkach i łączenia liter,

·         zaczyna także ładniej rysować,

·         lepiej wycina,

·         może nauczyć się wiązania kokardki itp.

·         do rozwoju kości dopasowuje się układ mięśniowy,

·         mięśnie stają się silniejsze (wzrasta siła skurczu), są bardziej odporne na zmęczenie, wzrasta siła zwieraczy – dziecko nie musi już tak często załatwiać potrzeb fizjologicznych,

·         rozwijają się wszystkie narządy wewnętrzne; lepiej pracuje serce, płuca (lepsze dotlenienie) i jednocześnie rośnie potrzeba ruchu,

·         zwiększa się pojemność żołądka (zmniejsza się częstotliwość przyjmowanie pokarmów, a zwiększa się objętość przyswajanej

·         jednorazowo porcji),

·         dzieci stają się bardziej odporne na choroby

 

Zmiany związane z płcią

·         następuje początek kształtowania się trzeciorzędnych cech płciowych, u chłopców powoli rozwija się pas barkowy, u dziewcząt pas miednicowy, u chłopców bardziej niż u dziewcząt grubieją kości długie; do tych zmian dopasowuje się układ mięśniowy,

·         pojawia się głód ruchu, ogromna potrzeba biegania, skakania, siłowania,

·         dziewczynki preferują aktywność ruchową wymagającą większej precyzji,

·         kościec ( także kości i mięśnie dłoni) kształtuje się około 1,5 do 2 lat, dłużej u chłopców niż u dziewcząt, w związku z tym dziewczynki bardziej niż chłopcy lubią rysować, wycinać, malować,

·         u dziewczynek powoli zaczyna powstawać podściółka tłuszczowa

 

Zmiany w układzie nerwowym

·         są istotne i decydują o różnicach między dziećmi młodszymi a starszymi,

·         wydłużają się wypustki komórek nerwowych, dojrzewają drogi nerwowe, dzięki czemu poprawia się szybkość i dokładność

·         przewodzenia impulsów, wzrasta ilość połączeń nerwowych, poprawia się koordynacja ruchów,

·         dojrzewają receptory zmysłów, pojawia się ostrość wzroku, wrażliwość na barwy,

·         polepsza się zdolność odbioru bodźców słuchowych

·         dzieci odbierają dokładniejsze informacje z otoczenia, dojrzewają okolice ruchowe kory mózgowej, polepsza się koordynacja i płynność (również ręki)

·         dojrzewają struktury kory mózgowej odpowiedzialne za czynności typowo szkolne,

·         poprawia się wzrokowe i słuchowe spostrzeganie analityczno -syntetyczne,

·         dojrzewają te struktury kory mózgowej, które odpowiedzialne są za procesy myślowe; obserwuje się początki myślenia

·         konkretno -wyobrażeniowego operacyjnego na konkretach,

·         dojrzewa cały układ nerwowy w tym kora mózgowa, dzięki czemu poprawia się zdolność do skupiania uwagi (początki uwagi dowolnej) i poprawia się zdolność zapamiętywania; lepsza jest pamięć trwała, sprawniej przebiegają procesy pobudzania i hamowania

 

WŁAŚCIWOŚĆI SPOŁECZNE

·         powoli wzrasta antagonizm pomiędzy chłopcami a dziewczynkami; poczucie my chłopaki, my dziewczyny ułatwia integrację dzieci określonej płci, akceptację własnej płci i stopniowe uczenie się męskich i kobiecych ról społecznych,

·         chłopcom mniej sprawnym dokucza się

 

EMOCJE

·         ma mniej dojrzały układ nerwowy niż siedmiolatek i z tego powodu silniej reaguje emocjonalnie,

·         wszystkie emocje, te pozytywne, a tym bardziej negatywne oraz duża liczba różnorodnych bodźców, stanowią dla organizmu ogromny wydatek energetyczny,

·         rozregulowuje się jego funkcjonowanie (staje się płaczliwe, drażliwe, nieznośne, agresywne itp.)- można pomóc mu, dostarczając mu owoców, kawałka czekolady, kanapkę itp. (glukoza i magnez) oraz stwarzając sytuacje ułatwiające wyciszenie się – elementy relaksacji

 

WŁAŚCIWOŚĆI PSYCHICZNE

 

Uwaga

·         jest jeszcze – mimowolna, tzn. bodźce z otoczenia odwracają uwagę od tego, co dzieje się na zajęciach; czas uwagi jest ciągle jeszcze krótki (ok. 15 min.),

·         dziecko nie potrafi skupić się na wykonaniu kilku czynności jednocześnie,

·         dość silna koncentracja uwagi szybko wywołuje zmęczenie

·        

Przeważa wciąż pamięć

·         mechaniczna, dlatego nowe treści powinny być często powtarzane i utrwalane z wykorzystaniem wielu zmysłów

 

Ruch

·         sześciolatek ma jeszcze słaby kościec i słabe mięśnie, musi często zmieniać pozycje

 

Myślenie

·         większość dzieci nie ma jeszcze ukształtowanej odwracalności myślenia, nie potrafi odwrócić procesu przekształceń,

·         nie ma jeszcze ukształtowanych pojęć czasowych.

 

Pisanie

·         dzieci mają wciąż silne napięcie mięśniowe rąk, palców, nadgarstka, przedramienia, barków,

·         ruchy rąk u większości dzieci nie są jeszcze płynne,

·         występuje geometryzacja i brak precyzji

 

Stosunki przestrzenne

·         dzieci mają jeszcze kłopot z oceną stosunków przestrzennych, np.: prawo, lewo, obok, za,

·         wymagają wielu ćwiczeń typu zabawowego, które ułatwią późniejsze spostrzeganie

 

Słuchanie

·         dzieci dzielą zdania na wyrazy,

·         analizują i syntezują sylaby w wyrazach,

·         wysłuchują głoski w nagłosie

 

Spostrzeżenia zmysłowe i wyobrażenia

·         dominuje myślenie przedoperacyjne, konkretno- -wyobrażeniowe.

 

 

*Rozwój każdego dziecka przebiega indywidualnie i może odbiegać od podanych wyżej charakterystycznych cech.

 

Opr. B. Bernaciak na podst.”Diagnoza przedszkolna” pod redakcją KO w Bydgoszczy i K- PCEN w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku

 

 

.

Logowanie